Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

De handreiking van de Belastingdienst over passende compensatie voor uitfasering pensioen in eigen beheer moet terug naar de tekentafel! (Estate Planner Digitaal 2021/4)

LinkedIn
21-04-2021 | Categorie: Literatuur

Mr. M.G. Eerenstein

In 2017 heeft de auteur een artikel voor Estate Planner Digitaal geschreven over het toenmalige wetsvoorstel inzake het uitfaseren van pensioen in eigen beheer. Centraal stond daarbij de vraag of en hoe de partner van de DGA dan gecompenseerd moest worden voor een eventueel prijsgeven van pensioenaanspraken. Als er geen compensatie plaats zou vinden, kon er sprake zijn van een schenking. Destijds was niet duidelijk wanneer de compensatie plaats moest vinden en hoe deze berekend zou moeten worden. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) heeft in samenwerking met de Kennisgroep Successiewet van de Belastingdienst een handreiking  opgesteld waarin diverse aspecten van de compensatie ter voorkoming van een schenking als gevolg van het prijsgeven van pensioen in het kader van het uitfaseren in eigen beheer worden behandeld. In deze handreiking zijn naar de mening van de auteur nogal dusdanig opmerkelijke standpunten verwoord dat de handreiking wat haar betreft retour tekentafel moet.
De handreiking gaat in eerste instantie voorbij aan de vraag of er überhaupt sprake is van een schenking. Pas als deze vraag is beantwoord, komt de vraag aan de orde hoe de compensatie moet worden berekend. Het standpunt inzake de toepassing van de belastinglatenties zou moeten worden aangepast. Niet in alle gevallen hoeft rekening te worden gehouden met het forfaitaire percentage van 6,25%. Het standpunt over het feit dat er in het geval van algehele gemeenschap van goederen en een uitgevoerd periodiek verrekenbeding geen compensatie hoeft plaats te vinden, behoeft ook nuancering. Tot slot zou er een duidelijke regeling moeten komen over het tijdstip van compensatie. Het CAP zou er goed aan doen om de inhoud van de handreiking nog eens goed tegen het licht te houden en te herschrijven.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning. Beschikt u over een licentie op ons online vakblad, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel Estate Planner Digitaal 2021/4.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin