Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Eigenwoningperikelen in de praktijk (Estate Planner Digitaal 2021/5)

LinkedIn
17-06-2021 | Categorie: Literatuur

Mr. L. Stokkel en mr. drs. J.M.H.L. Cantineau

Dit artikel is een vervolg op het artikel ‘Eigenwoningperikelen: besluit of draagplichtovereenkomst?’ van Leonie Stokkel in Estate Planner Digitaal 2019/5 over de nadelige fiscale gevolgen die kunnen ontstaan wanneer partners samen een woning kopen en een partner een eigenwoningverleden heeft. De auteurs hebben gemerkt dat er in de praktijk veel vragen spelen ten aanzien van de draagplichtovereenkomst, waarbij een aantal thema’s steeds terugkeert. In dit artikel gaan zij aan de hand van een casus op enkele van deze vraagstukken nader in:

  • wat als één van de partners een eigenwoningverleden heeft en de partners vanwege de eenvoud kiezen voor toepassing van het besluit, maar de nadelen daarvan niet overzien? Wanneer zij onverhoopt uit elkaar gaan, dan wordt de andere partner daarmee geconfronteerd. De gevolgen van de toepassing van het besluit ten opzichte van een draagplichtovereenkomst zien niet alleen op de niet-aftrekbaarheid van een niet-gerealiseerde EWR. Ook de kortere toegestane looptijd van een annuïtaire lening leidt tot hogere maandlasten.
  • wat als de partners geen draagplichtovereenkomst en geen toepassing van het besluit wensen? Een deel van de betaalde hypotheekrente is dan niet aftrekbaar. In een rekenvoorbeeld wordt uitgewerkt wat deze niet-aftrekbaarheid concreet betekent.
  • wat als de partners een draagplichtovereenkomst wensen op te stellen, maar de maandelijkse lasten tot de kosten van de huishouding willen rekenen, of niet overeenkomstig de draagplichtovereenkomst willen of kunnen betalen? Het afwijkend betalen van de rente ten opzichte van hetgeen is overeengekomen in de draagplichtovereenkomst, hoeft geen gevolgen voor de aftrekbaarheid voor de eigenwoningregeling te hebben. Een eventuele vergoedingsschuld die ontstaat omdat de ene partner de rente en/of aflossing van de andere partner betaalt, die bij verkoop van die woning of bij het verbreken van de relatie vergoed moet worden, is echter geen schuld voor de eigenwoningregeling en doorkruist de draagplichtovereenkomst en de beoogde gevolgen daarvan. Ontstaan er geen vergoedingsvorderingen en is de conclusie dat de partners fiscaal gezien geen draagplichtovereenkomst hebben gesloten (en ook niet hebben willen sluiten), dan wordt ten aanzien van de aftrekbaarheid van de hypotheekrente de wet toegepast.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning. Beschikt u over een licentie op ons online vakblad, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel Estate Planner Digitaal 2021/5.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin