Estate Planning Expert
 
026-370 86 99 | info@estateplanningexpert.nl | Zoeken
Zoeken sluiten

ACTUEEL
09-11-2017 - De rechtsgronden van de schenkbelasting (WPNR 2017/7165)
09-11-2017 - Fictiebesluit schenk- en erfbelasting: Something old, something new, something missing, still something to do? (WPNR 2017/7161)

Modellen Huwelijkse Voorwaarden


In 2003 introduceerden wij modellen voor overlijdenstestamenten, gebaseerd op de ingrijpende wijzigingen van het wettelijk erfrecht. Veel (notaris)kantoren werken inmiddels met deze doordachte en helder geformuleerde modellen. Thans staat het wettelijk huwelijksvermogensrecht voor een vergelijkbare ingrijpende wijziging. Op 1 januari 2018 zal namelijk de Wet tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (Stb. 2017, 177) in werking treden. Tegelijkertijd introduceren wij de nieuwe Modellen Huwelijkse Voorwaarden, 100% actueel en gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling.

De toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden bestaat uit een verzameling complete modellen voor de dagelijkse praktijk en kenmerkt zich door haar hoogwaardige kwaliteit en eenvoud in gebruik. Doordat het programma op het Internet draait, bent u ervan verzekerd dat de huwelijkse voorwaarden en tekstblokken te allen tijde up-to-date zijn.

De Modellen Huwelijkse Voorwaarden bevatten zowel complete modellen als losse tekstblokken. Het betreft de volgende modellen:

  • Wettelijke gemeenschap van goederen
  • Algehele gemeenschap van goederen
  • Beperkte gemeenschap van goederen
  • Uitsluiting gemeenschap van goederen

De huwelijkse voorwaarden kunnen op twee manieren worden samengesteld: via een dynamische vragenlijst of aan de hand van een statisch model. De variant Dynamische vragenlijst bevat bij ieder model een afzonderlijke vragenlijst, waarin u diverse keuzes kunt maken. Nadat een vragenlijst in het geheel is doorlopen, genereert u voor uw cliënten met één druk op de knop huwelijkse voorwaarden op maat.
De variant Statisch model biedt een afzonderlijk model aan, waarin van diverse tekstblokken meerdere varianten worden opgenomen. Zo krijgt u een goed beeld van de verschillende keuzemogelijkheden. Door de overbodige varianten uit het model te schrappen, kunt u eenvoudig een passend model voor uw cliënten maken.

Alle modellen worden in Word aangeboden, zodat u ze nog handmatig kunt bewerken. Dit geldt ook voor de losse tekstblokken.

Toelichting voor uw cliënten
Bij ieder model is een uitgebreide en heldere toelichting voor uw cliënten beschikbaar, mits gebruik wordt gemaakt van de variant Dynamische vragenlijst. Nadat een vragenlijst in het geheel is doorlopen, kunt u met één druk op de knop een toelichting op maat genereren, waarin juridisch taalgebruik zoveel mogelijk is vermeden.

Modellencommissie
Een modellencommissie bewaakt de kwaliteit en de actualiteit van de modellen en tekstblokken. In deze commissie hebben de volgende personen zitting:

De Modellencommissie Huwelijkse Voorwaarden wordt op specifieke onderdelen geadviseerd door externe deskundigen, zoals raadsheer en emeritus hoogleraar prof. mr. Fons Stollenwerck en levensverzekerings- en pensioendeskundige mr. dr. Gerard Staats. 

Prijs
Eén licentie voor de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden kost € 582,00 excl. btw per jaar en geeft recht op (maximaal) vijf installaties. In het jaar van aanschaf wordt bovendien eenmalig € 300,00 excl. btw in rekening gebracht. 

Wij streven ernaar de Modellen Huwelijkse Voorwaarden uiterlijk 1 januari 2018 te leveren. Kantoren die Expert Planner zijn hoeven geen actie te ondernemen. Deze kantoren krijgen de modellen, rekening houdend met de overeengekomen uitbreidingskorting, geleverd zodra deze gereed zijn.

Informatie
Voor meer informatie over de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl


Offerte aanvragen


Naar boven

Gebruikersvriendelijke Testamentmodellen
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Nieuwe opzet opleiding Leergang Scheiden
Alle vermogensrechtelijke en fiscale aspecten van de echtscheiding komen aan bod

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans al voor u beschikbaar

Twitter Linkedin