Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
30-09-2022 - Bevoegdheid tot beheer van aandelen in een bv die tot een nalatenschap behoren (FTV 2022/30)
30-09-2022 - Het Waarderingsbesluit Successiewet van 15 juni 2022 (FTV 2022/29)

Berichtgeving staatssecretaris van Financiën geldt niet voor aangifte erfbelasting ingediend met professionele software

LinkedIn
15-12-2021 | Categorie: Algemeen

De Staatssecretaris heeft bij brief van 13 december 2021 de Tweede Kamer nader geïnformeerd over mogelijke verbeteringen in de communicatie over de aangifte erfbelasting. Het gaat onder andere om verbetering van de communicatie vanuit de Belastingdienst met nabestaanden.

De Staatssecretaris meldt dat wanneer er een executeur is aangewezen, bij de aangifte erfbelasting kan worden aangegeven of de aanslagen naar de executeur moeten worden verzonden of direct naar alle nabestaanden.
Deze mogelijkheid ziet uitsluitend op aangiftes erfbelasting welke digitaal via de site of op papier via het formulier van de Belastingdienst zelf zijn ingediend. Wanneer professionele aangiftesoftware zoals onze software is gebruikt, is degene die de aangifte digitaal heeft verzonden (de aangever) voor de Belastingdienst de contactpersoon, ongeacht of door de overledene een executeur (of gevolmachtigde) is benoemd. De aanslagen worden dan door de Belastingdienst standaard naar de aangever gestuurd, tenzij is aangegeven dat de aanslagen naar elke verkrijger afzonderlijk verstuurd moeten worden. De aanslagen kunnen dus niet naar de executeur worden verzonden.

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin