Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
18-06-2024 - Uitlegging en aanvulling van uiterste wilsbeschikkingen (Tijdschrift Erfrecht 2024/3)
17-06-2024 - Besluit van 4 juni 2024, nr. 2024-0000012721

Berichtgeving staatssecretaris van Financiën geldt niet voor aangifte erfbelasting ingediend met professionele software

LinkedIn
15-12-2021 | Categorie: Algemeen

De Staatssecretaris heeft bij brief van 13 december 2021 de Tweede Kamer nader geïnformeerd over mogelijke verbeteringen in de communicatie over de aangifte erfbelasting. Het gaat onder andere om verbetering van de communicatie vanuit de Belastingdienst met nabestaanden.

De Staatssecretaris meldt dat wanneer er een executeur is aangewezen, bij de aangifte erfbelasting kan worden aangegeven of de aanslagen naar de executeur moeten worden verzonden of direct naar alle nabestaanden.
Deze mogelijkheid ziet uitsluitend op aangiftes erfbelasting welke digitaal via de site of op papier via het formulier van de Belastingdienst zelf zijn ingediend. Wanneer professionele aangiftesoftware zoals onze software is gebruikt, is degene die de aangifte digitaal heeft verzonden (de aangever) voor de Belastingdienst de contactpersoon, ongeacht of door de overledene een executeur (of gevolmachtigde) is benoemd. De aanslagen worden dan door de Belastingdienst standaard naar de aangever gestuurd, tenzij is aangegeven dat de aanslagen naar elke verkrijger afzonderlijk verstuurd moeten worden. De aanslagen kunnen dus niet naar de executeur worden verzonden.

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin