Estate Planning Expert
 
026-370 86 99 | info@estateplanningexpert.nl | Zoeken
Zoeken sluiten

ACTUEEL
12-06-2019 - Masterclass Estate Planning Expert-Circle 2019
01-06-2019 - Besluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021

Specialisatietraject Relatievermogens-, schenkings- en erfrecht


Het vierdaagse Specialisatietraject Relatievermogens-, schenkings- en erfrecht is geschikt voor iedereen, die alles op absoluut topniveau van de civiele en fiscale aspecten van het huwelijksvermogens-, het schenkings- en het erfrecht wil weten en deze kennis wil toepassen in adviessituaties. U leert niet alleen de ins en outs van de materie aan de hand van voorafgaande aan de bijeenkomsten te bestuderen lesmateriaal en het uitwerken van een huiswerkopgave, maar ook hoe u deze kennis in concrete situaties moet toepassen in uw dagelijkse praktijk. De deelnemers aan de opleiding komen uit verschillende disciplines, zoals het notariaat, de belastingadvieswereld, de advocatuur en het bankwezen. Door deze mix van deelnemers ontstaan interessante discussies, waarbij de verschillende invalshoeken tot verhelderende inzichten kunnen leiden.

Het Specialisatietraject Relatievermogens-, schenkings- en erfrecht bestaat uit vier losse dagen van 13:30 - 20:30 uur:

Dag 1: Relatievermogensrecht
Docent: Prof. mr. Fons Stollenwerck
Em. hoogleraar estate planning aan de Vrije Universiteit Amsterdam, raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag en lid van de Wetenschappelijk Advies Raad van de EPN
Datum: dinsdag 7 mei 2019
Onderwerpen:
 • wettelijke gemeenschap van goederen
 • vergoedingsrechten
 • beleggingsleer versus nominaliteitsleer
 • uitsluitingsclausule
 • insluitingsclausule
 • plannen met verrekenbedingen
 • fiscale aspecten van (finale) verrekenbedingen
 • divorce estate planning
 • wijziging huwelijksgoederenregime staande huwelijk (beperkte gemeenschap, wettelijke gemeenschap, finaal verrekenbeding)
 • kosten van de huishouding
 • terbeschikkingstellingsregeling
Dag 2: Schenkingsrecht
Docenten: Mr. Peter Blokland
Notaris en estate planner bij Daamen de Kort van Tuijl notarissen, raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam en lid van de Wetenschappelijk Advies Raad van de EPN
Mr. Cees Baard
Algemeen directeur van Estate Planning Expert
Datum: dinsdag 4 juni 2019
Onderwerpen:
 • schenking en gift 
 • herroepelijke schenking
 • schenking onder opschortende voorwaarde
 • postume schenking
 • schenking ter zake des doods
 • schuldigerkenning uit vrijgevigheid
 • schenking en bewind
 • gecertificeerd schenken
 • fideï-commissaire ofwel tweetrapsschenking
 • inbreng en overgangsrecht
 • schenking en WOZ-waarde
 • vervroegd aflossen (overbedelings)schulden
 • schenken of lenen
 • samenloop schenk- en overdrachtsbelasting
Dag 3: Erfrecht
Docenten: Mr. Peter Blokland
Notaris en estate planner bij Daamen de Kort van Tuijl notarissen, raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam en lid van de Wetenschappelijk Advies Raad van de EPN
Mr. Cees Baard
Algemeen directeur van Estate Planning Expert
Datum: dinsdag 25 juni 2019
Onderwerpen:
 • versterferfrecht
 • wettelijke verdeling
 • legitieme portie
 • renteovereenkomsten
 • waardering onderbedelingsvorderingen
 • OBV-plus
 • quasi-wettelijke verdeling
 • facultatieve wettelijke verdeling
 • vruchtgebruiktestamenten
 • horizontale tweetrapstestamenten
 • combinatietestament
 • ongedaanmaking
 • executele en bewind
 • vereffening
 • legaten aan kleinkinderen
 • legaten aan de partner
 • ventieltechniek
 • handmatige ventielbepaling
Dag 4: Successiewet
Docent: Mr. Peter Blokland
Notaris en estate planner bij Daamen de Kort van Tuijl notarissen, raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam en lid van de Wetenschappelijk Advies Raad van de EPN
Mr. Cees Baard
Algemeen directeur van Estate Planning Expert
Datum: dinsdag 10 september 2019
Onderwerpen:
 • belastbaar feit schenk- en erfbelasting
 • woonplaatsbegrip
 • partnerregeling
 • waarde verkrijgingen
 • tarieven
 • vrijstellingen
 • eigenwoningvrijstelling schenkbelasting
 • renteovereenkomsten
 • fictiebepalingen algemeen
 • direct opeisbare lening/renteloze lening
 • ik-opaclausule en legaten aan kleinkinderen
 • levensverzekeringen
 • verpanding en betalingsopdracht
 • leer van het zelfstandig recht
 • nabestaandenlijfrenten 
 • pensioen- en lijfrenteimputatie

Estate Planning Specialist
Aansluitend op het vierdaagse Specialisatietraject Relatievermogens-, schenkings- en erfrecht kunt u door het volgen van drie aanvullende studiedagen het certificaat Estate Planning Specialist verkrijgen. Het vierdaagse 
Specialisatietraject Relatievermogens-, schenkings- en erfrecht  is namelijk een deel van de zevendaagse beroepsopleiding Estate Planning Specialist. Het betreft de studiedagen levensverzekeringen, ondernemingsvermogen en internationaal (IPR en fiscaal). In plaats van het vierdaagse Specialisatietraject Relatievermogens-, schenkings- en erfrecht kunt u de zevendaagse beroepsopleiding Estate Planning Specialist ook rechtsstreeks volgen. 

Locatie 
Hotel Van der Valk Tiel
Laan van Westroyen 10
4003 AZ Tiel
Tel: 0344-622020
Website: www.hoteltiel.nl

PE-punten (in aanvraag)
KNB: 24
EPN: 24
RB: 24
NOB: 24
NOvA: 24 (zie art. 4 van de Verordening Vakbekwaamheid)
vFAS: 24 (zie Reglement Opleidingen)

Als bewijs ontvangt u van ons een certificaat waarop het aantal uren is vermeld.

Prijs
De prijs voor deelname aan dit vierdaagse traject bedraagt € 2.400,00 excl. btw. Het Compendium Estate Planning is bij de prijs inbegrepen. Tijdens de cursus is het gebruik van een wettenbundel aanbevolen. 
Als u zich aanmeldt voor het Specialisatietraject Relatievermogens-, schenkings- en erfrecht bieden wij u, afhankelijk van het privilegeniveau van het kantoor waar u werkt, een korting die kan oplopen tot 25%.

Informatie
Voor meer informatie over het Specialisatietraject Relatievermogens-, schenkings- en erfrecht kunt u contact opnemen met mr. Cees Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: baard@estateplanningexpert.nl


Aanmelden


Naar boven

Gebruikersvriendelijke Testamentmodellen
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Tweedaagse basiscursus estate planning
Praktische basiscursus met ervaren docenten, eigen syllabi en veel casuïstiek

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin